Tack för en fantastisk kväll!

Edcamp Stockholm 2 gick av stapeln igår, 23/2-12, och det blev en kväll fylld av givande samtal och diskussioner, viktiga frågor och mycket ”delande” av erfarenhet och kunskap.

Jag hoppas att ni som deltog är nöjda och även sugna på att vara med på en ny edcamp snart igen. Varför inte plocka med sig edcamp-konceptet och applicera på den egna skolan eller i stadsdelen/kommunen? Eller varför inte presentera det för eleverna?

Edcamp Stockholm återkommer framöver. Intentionen är att det ska bli i en större skala så ännu fler kan delta. Ett större arrangemang kan innebära att vi inte måste begränsa oss till att endast bjuda in lärare. Det finns många skolintresserade yrkesgrupper som behöver utbyta tankar och idéer med oss. Och vi med dem. Vill du vara med och arrangera eller sponsra nästa Edcamp Stockholm är du varmt välkommen att höra av dig till anna.kaya@edu.sigtuna.se eller per.falk@nacka.se

Vi har påbörjat vår dokumentationssida om kvällen. Några har redan bloggat om kvällen och länkar till de inläggen finns på sidan om Edcamp Stockholm 23 feb 2012. Den sidan uppdateras fortlöpande så har du något att bidra med lägger vi till det.

Detta inlägg vill jag avsluta med några av de tack-tweets som vi fick igår. Dessa tack ska egentligen inte riktas till oss arrangörer, de ska riktas till oss allihop, för Edcamp är något vi skapar tillsammans! Hoppas vi ses snart igen!

Annonser

Bara dagar kvar

På torsdag 23/2 är det äntligen dags för Edcamp Stockholm igen. Vi börjar kvällen kl 17.30 med att Lärarförsäkringar bjuder oss på en macka och något att dricka. Vill man ha öl eller vin kommer Liber att bjuda på det. Efter lite mingel börjar vi fylla i Edcamp-tavlan och sedan är det dags att välja vilken spännande gruppdiskussion man vill delta i och bara köra igång.

Kanske har du något intressant att dela med dig av? Kanske har du något du funderar över och som du vill veta mer om? Se då till att skriva upp ditt ämne/din fråga på Edcamp-tavlan. Ingen av oss är experter utan tanken är att vi lär tillsammans av och med varandra.

Ni som är anmälda är varmt välkomna till Högbergsgatan 20 på torsdag. Vi kommer vara i LR Stockholms lokaler och vi ser fram emot en riktigt intressant och givande kväll med många spännande diskussioner!

Ni som inte kan vara med oss under kvällen kommer kunna följa oss under taggen #edcampsthlm på twitter. Har vi tur kanske vi får till en eller annan webbsändning under kvällens lopp.

Vi ses på torsdag!

Reservplats till Edcamp Stockholm?

Intresset för Edcamp Stockholm 23/2 har varit stort och våra 45 platser är redan uppbokade. Till och med har vi råkat bokat in en extra av bara farten.

Men. Det kan fortfarande finnas en chans att delta i Edcamp Stockholm om du skriver upp dig på vår reservlista, vilket du gör genom att lämna en kommentar till det här inlägget och berätta vem du är. Se till att du lämnar en e-postadress där vi kan nå dig med kort varsel.

Får du fortfarande inte plats så lovar vi att det snart är dags för en Edcamp Stockholm till. Edcamp är nämligen här för att stanna.

Dags för Edcamp Stockholm igen

Äntligen är det dags för Edcamp Stockholm igen. Vi som deltog i förra Edcamp Stockholm på Skolforum under höstlovet, har längtat efter att få träffas under samma förutsättningar igen för att utbyta erfarenheter och lära av och med varandra.

Boka redan nu in torsdagen 23 februari 2012 kl 17.30 – 21.00 då vi kör ett nytt Edcamp Stockholm. Vi börjar kvällen med ett litet mingel och vi hoppas kunna hitta sponsorer så vi kan få något litet att äta och dricka. Vid 18-tiden kör vi igång och vi planerar att hinna med tre pass under kvällen. Mer om vad Edcamp Stockholm är för något och hur det går till kan du läsa här och du kan även läsa dokumentation från förra gången vi träffades.

Denna gång kommer Edcamp Stockholm vara i LR Stockholms lokaler i centrala Stockholm, Högbergsgatan 20 och antalet platser är begränsat till 45 personer. Detta betyder att vi bara kan hälsa lärare och lärarstudenter välkomna till Edcamp Stockholm 23/2-12 och vi ber er anmäla er så snabbt ni bara kan så inte platserna tar slut.

Varmt välkomna önskar Anna Kaya, Per Falk och Magnus Blixt

Dokumentation från spelifiering på Edcamp Stockholm

Här berättar Terese Raymond om Edcamp Stockholm-diskussionen om spelifierat lärande och hur vi kan göra för att fortsätta denna intressanta diskussion.

Måndagen den 31 oktober ägde Stockholms första Edcamp rum. Okonferensen var ett initiativ av Anna Kaya och Per Falk. Under Edcamp var vi en grupp som passade på att diskutera Spelifierat Lärande.

Syftet med sessionen var att skapa kontakter mellan pedagoger som är intresserade av spel i skolan samt få feedback på förstudien Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11? som på något sätt kommer att genomföras under våren. Förhoppningsvis med ekonomiskt stöd från Internetfonden.

Inledningsvis berättade Terese Raymond om den aktuella ansökan för en förstudie. Ansökan började med ett blogginlägg, som blev ett twittersamtal, som sedan blev projektplanering på Skype tillsammans med Frank Martin Engström. Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Besked om projektet beviljas ekonomiskt stöd meddelas under november månad.

Därefter berättade Richard Gatarski om initiativet Spelbildning som livesänder reflektioner om dataspel, bildning och skolans roll. För och med pedagoger, forskare och andra samhällsutvecklare.

Den efterföljande diskussionen kom att handla om vilka förväntningar och farhågor som finns på ett spel med syftet att medvetandegöra och dokumentera lärande i skolan.

Vi diskuterade till exempel kopplingen till betyg. Hur påverkar betygen spelet? Går det att utforma ett spel som handlar om att eleven identifierar de förmågor (verktyg) som han/hon förvärvat utan att det hänger ihop med betygen? Hur ska spelet hantera individer som under- eller övervärderar sina förmågor? Går det att fuska i ett spel som handlar om sin personliga utveckling?

Vidare resonerade vi kring att spelutvecklaren måste hitta en hook som gör spelet emotionellt nyttigt för användaren och att använda symboler istället för ord för att dokumentera lärande. Någon föreslog att eleverna själva kan skapa symboler till spelet och därigenom bli delaktiga kreatörer. Elevernas skapande av symboler blir då ett sätt att visualisera lärandemål som sedan ska erövras. Istället för lärandemål använde vi ord som verktyg och förmågor.

Samtalet kom även att handla om lärarstyrning vs. självskattning. Hur mycket ska lärarna vara med i spelet? Ska lärarna också ha en identitet i spelet?

Sessionen ställde viktiga frågor till en förstudie om att använda spelifiering för att dokumentera lärande och utveckling. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i samtalet. Gå gärna med i Facebookgruppen Spelifiera Lärande om ni vill fortsätta diskussionen!

/Terese Raymond, inlägget även publicerat på aprendi.se

Dokumentation Edcamp Stockholm Meningsfull matematik

Vi, Martin Snickars och Bertram Stenlund Fridell, presenterade på Edcamp Stockholm ett arbetssätt för att göra matematiken mer meningsfull.

Arbetssättet

Under våren 2011 kände vi att boken styrde undervisningen för mycket och att de skriftliga prov eleverna fick mest innehöll rutinuppgifter. Eleverna upplevde matematiken som tråkig och meningslös. Genom boken såg eleverna ingen koppling till vardagslivet. Frågan ”Varför ska vi kunna det här?” dök ofta upp. Eleverna tänkte inte själva utan frågade ofta ”Vad ska jag göra nu?”

Inspirerade av läraren och föreläsaren Dan Meyer började vi förändra vårt arbetssätt.

Meyer pratar bl.a. om hur uppgifter i matteböcker sällan är verkliga och hur de oftast lotsar eleven fram till svaret i små steg.

Vi började fundera ut områden där matematiken användes i vardagen. Vi ville ha större arbetsområden med introduktion med tydligt syfte. Vi valde att introducera varje område med en enklare film och en ganska öppen fråga. Eleverna fick därefter diskutera vilken fakta vi ska ta reda på och vilka kunskaper de behövde för att undersöka och lösa uppgiften. Med hjälp av genomgångar och matematikbok har vi tränat på de färdigheter som de kom fram till att de behöver för att lösa uppgiften. Eleverna har även på olika sätt fått ta reda på den fakta som behövs via t.ex. internetsök. Slutligen har eleverna som en del av examinationen fått redovisa och ge förslag på lösning på den större frågan.

Genom detta arbetssätt tränar eleverna på problemlösning, att tolka verkliga situationer matematiskt och resonemangsförmåga, förutom det strikt ”matematiska innehållet”.

Diskussionen

Vi diskuterade hur eleverna hade reagerat på detta arbetssätt. Vi har båda upplevt att de flesta elever är mer motiverade och i många fall har elevernas resultat höjts. Dessutom upplever vi som lärare en större glädje i att jobba med de olika arbetsområdena.

Nakenheten i uppgiften, att det inte finns ett färdigt sätt att lösa den på eller något färdigt facit, gör att eleverna får reflektera mer. Uppgifter av den här typen går att utveckla långt och det går att undersöka problemet vidare.

Det här arbetssättet gör det lätt att integrera olika ämnen, speciellt på mellanstadiet där samma lärare har många ämnen. Det gjordes även jämförelser med arbetssättet StorylineEn idé som togs upp var att testa elevernas kunskaper genom att vända på allt genom att ge eleverna svaren och låta dem formulera frågorna, i samma stil som t.ex. Jeopardy.

Vidareutveckling

Vi fick en fråga kring hur tydliga vi är med syfte och mål i början av arbetsområdet, och där kände vi att vi kan utveckla mycket. Ett förslag som då gavs var att vi kan använda vår blogg för att dela med oss av filmerna och sedan låta andra lärare i kommentarerna diskutera vilket matematiskt innehåll som ingår och hur eleverna kan visa sina kunskaper. Genom bloggen skulle även elever kunna få se filmen i förväg och börja fundera och kommentera den.

För att synliggöra hur eleverna resonerar när de börjar jobba med uppgiften skulle man kunna spela in dem och lyssna igenom efteråt. Man skulle kunna låta eleverna få komma med egna frågeställningar. De skulle sen kunna producera egna filmer med syfte att lära andra elever ett visst matematiskt innehåll. Genom att lära andra lär man sig själv. Vi skulle kunna göra en variant på introduktionsfilmen där eleverna får producera olika slut på filmen. Genom att samarbeta med en annan skola, där eleverna får jobba med samma problem, skulle man kunna presentera resultaten för varandra och jämföra sina resultat. Eleverna skulle då kunna producera egna filmer med problem och byta med den andra skolan.

Slutfunderingar

Genom att arbeta på detta sätt jobbar vi med förmågorna och inte bara med att flytta siffror. Vi fick tips på ett TED talk med Conrad Wolphram.

Han funderar där kring vilka frågor vi egentligen ställer i matematiken. Vi borde använda tekniken till att flytta siffrorna, så eleverna istället kan undersöka ett problem och bedöma lösningens rimlighet.

Bild lånad av Pedagog Stockholm

Ett stort tack till er som ville vara med och samtala om detta arbetssätt. Det gav väldigt mycket, både vad gäller förbättringar och nya idéer. Alla kunde bidra i samtalet med tankar och funderingar.

Ett stort tack även till Per Falk och Anna Kaya som genom Edcamp Stockholm gav oss möjlighet att få träffas på detta sätt.

Mer om hur vi jobbar och exempel på arbetsområden hittar du på http://matematikande.wordpress.com